Kontakt

Klub studenata Filozofskog fakulteta Zagreb

Telefon: +385 (01) 612 0249

Adresa: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

E-mail: ksff@ffzg.hr

 

Koordinator sekcije Šank: Mirta Šutej

E-mail: mrtsutej@gmail.com

Telefon: +385 92 327 4357

 

Koordinacija Programa i medija

E-mail: programska.ksff@gmail.com

 

LGBTIQ inicijativa AUT

E-mail: inicijativa.aut@gmail.com

Web stranica: http://autportal.tumblr.com/

Facebook stranica: https://www.facebook.com/LGBTIQFFZGAUT

 

Koordinator Književne sekcije: Goran Maleš

E-mail: knjizevna.ksff@gmail.com

Telefon: +385 97 708 6888

Facebook stranica: https://www.facebook.com/knjizevnasekcijaKSFF

 

Koordinator Kazališne sekcije: Kristina Grubiša

E-mail: gastritistheatar.ksff@gmail.com

 

Koordinatorica Volonterske sekcije: Patricija Marelja

E-mail:

 

Stalni sudionici u Savjetu KSFF-a:

 

  • Lorena Drakula

E-mail: lorena.drakula@gmail.com

Telefon: +385 91 508 8060

 

  • Zrinka Madunić

E-mail: maduniczrinka@gmail.com

Telefon: +385 99 751 3036

 

  • Rina Salamunić

E-mail: 

Telefon: +385 98 459 965

 

  • Ana Škalamera

E-mail: askalame@ffzg.hr

Telefon: +385 95 924 6440

 

  • Mirta Šutej

E-mail: mrtsutej@gmail.com

Telefon: +385 92 327 4357