Program uoči Dana Zemlje

 

UTORAK 18.04

 

 

 

15:00 – Dokumentarni film: “The Light Bulb Conspiracy”

 

17:00 – Predavanje: “Plansko zastarijevanje robe” [mr.sc. Robert Faber]

 

20:00 – Tematski pub kviz

 

 

 

SRIJEDA 19.04

 

 

19:00 – Film: “Soylent Green” (američki SF film snimljen 1973. godine u režiji Richarda Fleischera)

 

 

 

ČETVRTAK 20.04

 

 

14:00 – “Bioetika i izazovi nove epohe” 

 

Stapanje kultura u jedan svijet globalnih odnosa, sudar partitokratskih geopolitičkih projekata i fundamentalističkih pokreta, pristranom tehnoznanošću pogonjen uspon biopolitike kontrole i kovanje općevladajućeg, odgovornosti lišenog bezličnog „se“ svjetskog društva korporativnog kapitalizma obilježilo je ulazak u novu epohu ugroze života na planetarnoj razini, a u nizu incijativa otpora protiv ništećeg „postdoba“ nastala je najprije bioetika kao odgovor savjesti, a na prijelomu stoljeća oblikovala se u srednjoj ijugoistočnoj Europi i integrativna bioetika. U filozofiji utemeljena, integrativna bioetika teži apsolutnom zahvaćanju osobnih, društvenih i svjetskih problema, a snop predavanja pripremljen u čast planeti Zemlji oblikovan je da iz tek djelića svih bioetičkih fronti izdvoji ono što nas kao zemaljsko društvo, odnosno zajednicu, pogađa svakodnevno.

 

 

14:00-14:15 – “Uvod u integrativnu bioetiku” [Luka Perušić, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

 

14:15-14:30 –  “Antropocentrizam i biocentrizam u odnosu prema ne-ljudskim živim bićima” [Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

 

14:40-14:55 – “Bioetička budućnost poljoprivrede- GMO 2.0 ili ekološka poljoprivreda?” [Ivica Kelam, Filozofski fakultet u Osijeku]

 

 

15:15-15:30 – “Koltan? Tehnnološki napredak ili život?” [Marko Kos, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

 

15:40-15:55 – “Disaster bioethics” [Iskra Alexandra Nola, Medicinski fakultet u Zagrebu]

 

 

16:15-16:30 – “Zemlja-čovjek-sport” [Matija Mato Škerbić, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

 

16:40-16:50 – “Kritičko mišljenje i bioetika” [Ivana Zagorac, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

 

17:05-17:15 – Zaključak

 

 

17:30 – Politička (r)evolucija u Španjolskoj 2

 

 

 

PETAK 21:04

 

 

 17:00 – “Planet Zemlja = pateći organizam”

 

Ovim ćemo blokom izlaganja ukazati na kauzalni hod onečišćavanja planeta, ali i na potencijalne konstruktivne orijentire njegova zacijeljivanja. Od sjemena do organizma, od zatrovane antropocentrične narcistične psihe bivstvujućih, do zatrovanog tla, vode i zraka…linija problema je očita, no jesmo li je u potpunosti svjesni i voljni izmijeniti u zelenom smjeru bioetičke svjetlosti? Dođite i uvjerite se sami…

 

 

17:00-17:15 – “Permakultura i održivo društvo” [Gordana Dragičević, H-alter]

 

 

17:15-17:30 – “Resursna učinkovitost osmišljenim gospodarenjem otpadom, vodom i energijom”[doc.dr.sc. Lidija Runko Luttenberger, Sveučilište u Rijeci]

 

 

17:30-17:45 – “Hrana a ne oružje”

 

 

 

17:45-18:05 – Rasprava

 

 

18:05-18:20 – “Krucijalnost problematike tla”[Martina Kovačević, Agronomski fakultet u Zagrebu]

 

18:20-18:35 – “Organicizam” [Aleksandar Dolić, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

18:35-18:50 – “Aldo Leopold i psiha šume” [Luka Janeš, Filozofski fakultet u Zagrebu]

 

18:50-19:00 – Rasprava

 

 

 

 

FiKiMu

 

 

 

19:30 – Kratki film: “Banka hrane”[BLANK]
 

 

 

21:00 – Svirka: Kad djeca zaspu