Kontakt

Klub studenata Filozofskog fakulteta Zagreb

Telefon: +385 (01) 612 0249

Adresa: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

E-mail: ksff@ffzg.hr

 

Koordinator sekcije Šank: Ana Marija Jurilj

E-mail: anamarija035@gmail.com

Telefon: +385 99 366 4166

 

Koordinacija Programa i medija

E-mail: programska.ksff@gmail.com

 

LGBTIQ inicijativa AUT

E-mail: inicijativa.aut@gmail.com

Web stranica: http://autportal.tumblr.com/

Facebook stranica: https://www.facebook.com/LGBTIQFFZGAUT

 

Koordinator Književne sekcije: Goran Maleš

E-mail: knjizevna.ksff@gmail.com

Telefon: +385 97 708 6888

Facebook stranica: https://www.facebook.com/knjizevnasekcijaKSFF

 

Koordinator Roleplay sekcije: Miroslav Wranka

E-mail: mwranka@gmail.com

Telefon: +385 99 611 4091

Facebook stranica: https://www.facebook.com/groups/srpksff/

 

Koordinator Filmske sekcije: Kristijan Tepeš

E-mail: filmska.ksff@gmail.com

 

Koordinator Sportske sekcije: Marko Bezak

E-mail: mbezak@ffzg.hr

 

Koordinator Kazališne sekcije: Kristina Grubiša

E-mail: gastritistheatar.ksff@gmail.com

 

Stalni sudionici u Savjetu KSFF-a:

 

  • Ana Marija Jurilj

E-mail: anamarija035@gmail.com

Telefon: +385 99 366 4166

 

  • Marko Barišić

E-mail: mbgrom1993@gmail.com

Telefon: +385 92 349 4049

 

  • Ružica Grivičić

E-mail: ruskaramone@gmail.com

Telefon: +385 97 719 0595